We moeten af van ‘goede boeren’ en ‘slechte boeren’

In veel publicaties heeft de auteur het over de beste, goede boeren versus de zwakke, slechte boeren. In sommige gevallen spreekt men over de beste ‘bedrijven’ ipv ‘boeren’. Maar dan nog voelt de betrokken boer zich persoonlijk aangesproken.

 • Wie de oorzaken van de problemen kent, gebruikt deze woordenschat niet.
 • Wie meer middelen heeft door geboorte, huwelijk of super hoge conjunctuur (hoe lang geleden), kan meer tegenslagen aan.
 • tegenslag door hagelWie echter geconfronteerd wordt,
   • met ziekte, overlijden, handicap,
   • met een weertegenslag (overstroming, hagel) of een teelttegenslag
   • met een marktevolutie die niemand kon voorspellen (Ruslandboycot)

  heeft meestal geen invloed op zijn situatie en kan hiervoor ook niet verantwoordelijk gesteld worden. Daarom spreken we liever over ‘gelukkige’ of ‘crisisbestendige’¬†boeren en ‘kwetsbare boeren’. Wie deze redenering wil volgen, vragen we dit bericht te delen: de beschuldiging moet stoppen.