Zorgnetwerk: uitdaging 4

We brengen het hulpverleningsaanbod dichter bij de wereld van de land- en tuinbouw. Zo kan onder meer de doorverwijzing – na interventie van vzw Boeren op een Kruispunt – vlotter verlopen.

  1. Partners uit de gezondheidszorg helpen mee om zorgverleners het dagdagelijkse leven van boeren- en tuinders beter te leren kennen. We doen dit aan de hand van rondetafelgesprekken, informatieavonden en vormingsmomenten.
  2. We vinden per Sociaal Huis een contactpersoon die de sociale situatie van de land- en tuinbouw van binnen en van buiten kent. We stellen samen een checklist op van mogelijke ondersteuning.
  3. Vzw Boeren op een Kruispunt onderzoekt hoe de instrumenten van het Sociaal Huis nog beter toegankelijk voor boeren en tuinders kunnen gemaakt worden.
  4. Sociale Huizen laten bestuursleden van land- en tuinbouworganisaties kennis maken met de beschikbare hulpverlening in hun gemeente.