Erfbetreders betrekken: uitdaging 3

We gaan na welke rol de commerciële, de ondersteunende en de controlerende bezoekers kunnen opnemen in de signaaldetectie en in het meehelpen oplossen van problemen. We noemen hen met een verzamelwoord, de “erfbetreders”.

  1. We gaan in gesprek met bevoegde overheidsinstanties en beleidsverantwoordelijken. We streven ernaar dat een strikt controlerende rol wordt aangevuld met een ondersteunende rol.
  2. Prioritair richten we ons tot de erfbetreders uit de organisaties die het project “Zot van ’t Boeren” steunen. We bieden communicatievaardigheden en tips aan om de problemen nog meer bespreekbaar te maken. We gaan zover mogelijk mee in de zoektocht naar structurele oplossingen.
  3. We gaan de mogelijkheid na om met erfbetreders rondetafelgesprekken te organiseren op de bedrijven met moeilijkheden. We keren de mogelijk tegengestelde standpunten om in een gemeenschappelijk belang.