Bespreekbaar maken: uitdaging 1

We zetten initiatieven op waarbij land- en tuinbouwers overtuigd worden om te praten over problemen en om te praten met elkaar. Problemen mogen niet escaleren. Alles begint met durven en met kunnen. 

  1. Organisaties uit de (geestelijke) gezondheids(zorg) herbekijken hun aanbod aan hulpverlening. Bestaand materiaal aan folders moet toegankelijker voor de agrarische bevolking.
  2. We werken een kant-en-klaar aanbod rond universele preventie voor socio-culturele en plattelandsorganisaties uit. We bieden dit aanbod aan tegen lage kost en op regionale activiteiten.
  3. We maken een specifieke informatiestand en rollen hem uit op beurzen, opendeurdagen en bovenlokale activiteiten van projectpartners. Medewerkers van die projectpartners doen er permanentie.
  4. De land- en tuinbouwverenigingen krijgen zicht op de mogelijkheden om het afhaken van leden te voorkomen en om mensen te motiveren terug lid te worden.
  5. De projectpartners publiceren artikels in de tijdschriften voor land- en tuinbouwers. Psychisch welbevinden en mentale hygiëne staan hierbij centraal.2016-01-26 12.28.50