Uitdagingen

Dit zit de uitdagingen die we tijdens Zot van (‘t) Boeren willen bereiken. Om meer details te lezen over elke uitdaging kan je telkens doorklikken naar de detailpagina.

 • Uitdaging 1: bespreekbaarheid van problemen verhogen

  We zetten initiatieven op waarbij land- en tuinbouwers overtuigd worden om te praten over problemen en om te praten met elkaar. Problemen mogen niet escaleren. Alles begint met durven en met kunnen. 
  lees meer

 • Uitdaging 2: vrijwilligersnetwerk betrekken

  We bouwen stap voor stap een netwerk van vrijwilligers rond Boeren op een Kruispunt uit.
  Zo volgen en onderhouden we de contacten met de land- en tuinbouwers in elke gemeente.
  Zo verwijzen vrijwilligers door naar de passende hulpverlening.
  lees meer

 • Uitdaging 3: signaalfunctie van erfbetreders

  We gaan na welke rol de commerciële, de ondersteunende en de controlerende bezoekers kunnen opnemen in de signaaldetectie en in het meehelpen oplossen van problemen. We noemen hen met een verzamelwoord, de “erfbetreders”.
  lees meer

 • Uitdaging 4: samenwerken met zorgnetwerk

  We brengen het hulpverleningsaanbod dichter bij de wereld van de land- en tuinbouw. Zo kan onder meer de doorverwijzing – na interventie van vzw Boeren op een Kruispunt – vlotter verlopen.
  lees meer