Privacy statement

vzw Boeren op een Kruispunt is promotor van het project Zot van (‘t) Boeren.

vzw Boeren op een Kruispunt, gevestigd aan Brouwerijstraat 1 9880 Aalter, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Vzw Boeren op een Kruispunt – Project Zot van (‘t) Boeren
Brouwerijstraat 1
9880 Aalter
0800 99 138
info@boerenopeenkruispunt.be
www.boerenopeenkruispunt.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boeren op een Kruispunt verwerkt je persoonsgegevens die je ingeeft in een formulier invult op de website of meedeelt per e-mail.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer / GSM-nummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boeren op een Kruispunt vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief wanneer je hiervoor inschrijft
  • Je vraag te beantwoorden
  • Onze aangeboden diensten uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boeren op een Kruispunt vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boeren op een Kruispunt vzw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boeren op een Kruispunt vzw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op vraag van derden (overheidsdiensten, sectororganisaties, politici, …) om inzichten te krijgen in de landbouwsector kunnen wij data delen in de vorm van statistieken of anonieme datasets.

Datasets bevatten enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het onderzoek en zal op geen enkele manier te linken zijn aan een natuurlijke persoon.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boeren op een Kruispunt vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boeren op een Kruispunt vzw en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boerenopeenkruispunt.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Boeren op een Kruispunt vzw wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: www.privacycommission.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boeren op een Kruispunt vzw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@boerenopeenkruispunt.be.