Onderlinge hulp tussen boeren en tuinders

Het aantal competenties, om succesvol te zijn als ondernemer, geraakt niet in één hoofd. Boeren scoren heel goed op bepaalde taken en lopen weg van andere taken, die ze niet graag of goed doen. Concreet: De administratie wordt meestal toebedeeld aan de vrouw van de ondernemer. Maar we ontmoeten ook boerinnen, die liever dagen aan een stuk ploegen of dieren verzorgen, dan zich te moeten bezighouden met de bedrijfsadministratie. Op andere bedrijven zien we net het tegenovergestelde: het kantoor ligt er piekfijn geordend, maar het zwaarder fysiek werk wordt minder goed gedaan. Nochtans moet een boerengezin iedere dag op alle punten perfect zijn om verder te kunnen. Vraag: kunnen vrouwen geen taken met mekaar uitwisselen?

  • ordenen van de facturen
  • bijhouden van de dieradminstratie, mestbankadministratie, waterboekhouding,
  • huishoudelijk werk (strijken, schoonmaken)
  • verzorgen van de dieren
  • coachen van de seizoenarbeiders en personeelsadministratie op Dimona.
  • veldwerk

Er bestaat een systeem van ‘ruilwerk’. Door dit op voorhand te regelen bij uw sociaal verzekeringsfonds, voorkomt u problemen bij controle. We hopen dat het in bepaalde families of vriendenkringen lukt. Liever een ploegende boerin op het veld dan een chaos in het kantoor.