Gedragscode voor erfbetreders

Controle op het bedrijf is oorzaak van stress. Stress is oorzaak van manklopend bedrijfsbeleid. Slechte beslissingen op het bedrijf hypothekeren de toekomst van het bedrijf. Schrik om te falen geeft stress…..

Wie was het eerst: de kip of het ei. De controleur of de stress?

VLM Mestbank dokterde een gedragscode uit voor hun ambtenaren. Het FAVV deed het al vroeger

We zijn op de goede weg. Nu de fase van coaching inbouwen.

Lees het artikel

Geestelijke gezondheid, ook voor mannen

Het is niet gebruikelijk en in zekere zin ongewoon om “zachte” thema’s in het jaarprogramma te zetten van een land- of tuinbouworganisatie.

Iemand iets laten zeggen over geestelijke gezondheid kan misschien wel in de vrouwenvereniging, maar probeer dat maar eens in het mannenbastion…

En toch, LOGO Midden West-Vlaanderen heeft een pakket klaar dat ook mannen kan bekoren.

Meer info