Nieuw reglement, nieuw probleem?

We praten met Els. Zij adviseert boeren en tuinders via zitdagen en thuisbezoeken. Ze doet dit voor leden van de vereniging voor wie ze werkt. Ze verdedigt die leden maar is geen advocaat. Ze bemiddelt maar ze volgde geen opleiding als bemiddelaar. Ze heeft heel veel begrip voor boer en boerin die het even niet meer zien zitten maar ze is geen psycholoog.

Maandag

Maandagmorgen is ook voor Els een moeilijk moment. De overgang van weekend naar week heeft veel koffie nodig. Zaterdag en zondag is voor haar zo veel als mogelijk voor gezin en hobby. Maar het gebeurt regelmatig dat leden haar weten te vinden op een zondagmorgen. Els weet maar al te goed dat de zondag voor vele boeren en tuinders een dag is om de administratie bij te werken. In de week wordt niet veel tijd gereserveerd voor aangiftes, studiewerk of mailverkeer. De zondag dus. Er zijn dan leden die denken dat ook anderen dag en nacht, weekdag en zondag werken. Els moet hen dan even aan de telefoon met de voeten op de grond houden en duidelijk maken dat ze best op maandag bellen. Veel telefoons dus op maandag. Neen, niet altijd leuke. Moeilijke vragen komen binnen. De antwoorden zijn niet altijd direct te vinden. Els heeft gelukkig een uitgebreid netwerk. Ze maakt er dankbaar gebruik van.
In de namiddag is er overleg op ’t werk. Met collega’s zoeken hoe de opdrachten van de centrale diensten ter plekke bij de leden kunnen gerealiseerd worden. Veel nieuwe opdrachten kunnen daar niet bij. Haar bakske zit al vol. Maar met de collega’s denken ze ook na hoe de problemen van de mensen zichtbaar en hoorbaar worden bij de beleidsmakers in de vereniging. Even belangrijk.

Dinsdag

Naar de zitting. De helft van de bezoekers komt voor hun mestbankaangifte. Nog altijd zijn er die de trein missen.  Mensen komen altijd op ’t laatst, net voor of net na de deadline. Waarom plannen zij dat niet vroeger in? Niet moeilijk, het is gemakkelijk een reden te vinden om de papieren voor zich uit te schuiven. Liever werken op ’t land, liever de dieren dan de papieren in de gaten houden. Wie heeft de juiste argumenten om te aanvaarden dat papieren even belangrijk zijn?

Woensdag

De opdracht is simpel: de stapel onafgewerkte dossiers verminderen. Een pachtzaak waar de advocaat van de tegenpartij fel overdrijft. Een dossier waar de watermaatschappij een te grote factuur stuurt. Een dossier waar een ambtenaar van het Agentschap te zware vaststellingen deed. Hoe breng je al die tegenpartijen aan het verstand dat enige redelijkheid en menselijkheid op zijn plaats is? Hoe zeg je hen dat de stressbestendigheid van mensen niet eindeloos is? Hoe maak je duidelijk dat mensen die te lang op de toppen van hun tenen moeten lopen, vroeg of laat krampen krijgen? Hoe zeg je hen dat een kat in de hoek onvoorspelbare gevolgen geeft?

Donderdag

In de voormiddag naar het kantoor van het sociaal verzekeringsfonds. Vier dossiers waar een voorlopige bijdrage naar beneden zou moeten. Vrijwillig meer betalen is geen probleem maar vragen om minder te betalen vereist een overvloed aan bewijzen. Dan naar een bedrijf dat betrokken is een onteigening. Het gaat over vijf hectaren op de vijftig. Als de onteigening doorgaat dan wordt die tien procent een hap niet alleen uit het hart, maar ook uit de ziel van het bedrijf. Hoe kunnen we die intercommunale overtuigen dat het alles of niets moet worden? Hoe zullen de boer en de boerin dit scenario verwerken? Is er slachtofferhulp mogelijk bij deze aanslag?

Vrijdag

Onaangekondigd bezoek op kantoor. Nee, geen inspectie zoals bij vele van haar “klanten”, maar een Rosa die alweer geen raad weet met haar man. Psychologische bijstand, relatietherapie en bemiddeling is hier nodig. Zeg maar coaching voor heel de familie want de kinderen worden hier ook slachtoffer van. Els zet de eerste stappen maar heeft geen tijd binnen haar takenpakket om de zaak tot een goed einde te brengen. Naar wie kan ze wijzen zodat Rosa en Danny wel geholpen worden? Het moet iemand zijn die de boerenstiel kent. Misschien via Boeren op een Kruispunt? Maar, het is Danny die moet bellen. Danny wilt niet. En Rosa mag niet. Help. Wie zijn hun beste vrienden? Misschien kunnen die een extra argument geven om hulp te vragen? Of misschien iemand uit het bestuur van de vereniging?
’s Avonds geeft Els nog een voordracht, over rechten en plichten bij een inspectiebezoek. Els vindt dat zij dat moet doen en niet een advocaat en ook niet een ambtenaar. Die benadrukken te veel de plichten en te weinig de rechten. Els verwittigt manlief dat het niet voor twaalf zal zijn eer ze thuiskomt. Twee uur voor de vergadering en dan twee uur voor allerhande vragen. Mens toch.
Dat nieuw reglement over het respecteren van de één-meter-naast-de-waterloop roept weer veel vragen op. Voor een aantal wordt die bemoeienis alweer een druppel in hun overvolle emmer. Wie leert de boer omgaan met voorwaarden die altijd maar wijzigen? Wie zet die te snelle evolutie on hold zodat boer en boerin even naar adem kunnen happen?

Weekend

Els weet nu al wie zondag zal bellen.

Is een goede erfbetreder een goede hulpverlener?

Indien je een klant bezoekt om zaken mee te doen, wil je een vitale bedrijfsleider waar je een vlot gesprek mee kan voeren.
Indien je een klant bezoekt voor advies of controle, wil je een gesprekspartner die oor heeft voor jouw verhaal en je opdracht.
Als erfbetreder heb je er alle belang bij om boeren en tuinders met vraag, twijfel of probleem zo spoedig mogelijk terug op weg te helpen.