Mars en Venus

Vlaanderen heeft een heel arsenaal aan zorg- en welzijnsorganisaties. Land- en tuinbouwers zijn er uitzonderlijk(e) klanten. Ze komen er zelden terecht en als ze een zorgtraject volgen is het complexe verband tussen mens en bedrijf dikwijls oorzaak van de traagheid van verbetering. De directies en de medewerkers van de zorg- en welzijnsorganisaties beseffen maar al te goed dat de wereld van de land- en tuinbouw niet altijd te vatten is. De verantwoordelijken in de landbouworganisaties weten te weinig wat ze kunnen doen als ze alarmsignalen zien bij familie, collega’s en kennissen zien. Wie kan helpen? Brugfiguren uit de landbouwsector kunnen helpen.
Komen de medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties van Mars en de brugfiguren uit de landbouw van Venus? Een studienamiddag in november brengt verheldering.

download de uitnodiging