Krachtige samenvatting van de eerste Rondetafel voor gemeentelijke aanspreekpunten

24 medewerkers uit de gemeentelijke dienstverlening (Sociaal Huis, OCMW, landbouwdienst, lokale economie, milieu) en 7 beleidsverantwoordelijken (6 schepenen en 1 burgemeester) uit 24 van de 32  gemeenten uit de Leadergebieden Westhoek en Midden West-Vlaanderen willen helpen de kloof te dichten tussen de reguliere dienstverlening en de land- en tuinbouwsector in de eigen gemeente.
Zij nemen enthousiast deel aan een GPS traject [1].

3 krachtige besluiten:

1. Leer ons de wereld van de land- en tuinbouw kennen.

Een “apart ras” is het wel niet, die land- en tuinbouw, maar net als de visserijwereld scheelt dat niet veel. Als er problemen opduiken dan is het dikwijls bijna te laat en zijn ze bijzonder vervlochten met de toekomst van het bedrijf, met de relaties in een beperkt netwerk en met verregaande passie voor de stiel. Het eerste dat we kunnen doen is luisteren en begrip tonen.

Maar hoe zit die leefwereld in elkaar? Hoe moeilijk is het om werk, gezin en ontspanning op eenzelfde plaats samen te laten gaan? Welke reglementeringen zijn er? Waar ligt de ondergrens van de sociale bescherming van boer en tuinder?

2. Leer ons signalen zien en leer ze bespreekbaar maken.

Land- en tuinbouwers staan bekend als introvert en “binnenfretters”. Tijdig problemen zien verhoogt de kans op een goeie oplossing. Als de boer of de boerin zelf niet naar buiten komt met hun vragen, dan zijn er altijd wel signalen die aantonen dat er iets scheelt. Dan kunnen hulpverleners “de boer op”. Hulpverleners willen verder gaan dan “Oeist?”. Maar welke signalen vragen naar de eerste stap? Pure landbouwdossiers, zoals rampenfonds, vergunningsaanvragen en afvalverwijdering kunnen een goeie aanleiding zijn om de financiële, de relationele en persoonlijke problemen naar boven te halen.

3. Welke doorverwijsmogelijkheden hebben we?

De gemeentelijke hulpverlener kan geen specialist worden, tenzij in begrip en communicatie. Wie spreken we aan om mee te helpen op de weg naar een oplossing? Wie is de juiste m/v op de juiste plaats én bovendien…. op het juiste moment?

[1] De GPS-brainstormkit van Flanders DC is een gestructureerde methode om met een groep van 12 tot 15 personen te brainstormen – http://www.flandersdc.be/nl/gids/tools/gps