Kloofdichtingsgesprekken

7 van de 32 gemeenten zetten reeds de eerste stappen om het project te integreren. Het gaat dan om: een zicht krijgen op de kwetsbaarheid van de land- en tuinbouwsector; het hertalen van informatiefolders zodat land- en tuinbouwers zich ook aangesproken voelen; de verantwoordelijken van de land- en tuinbouworganisaties uit te nodigen naar het OCMW- of Sociaal Huis; e...
Lees meer

Gegevensuitwisseling landbouwers met gemeenten

Gemeenten krijgen sinds vorig jaar toegang tot de gegevens over de landbouwers en/of landbouwactiviteiten binnen hun grondgebied. De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) keurde de aanvraag goed die het Departement Landbouw en Visserij daarvoor samen met de VVSG had ingediend. Het gaat hier zowel over landbouwbedrijven (rechtspersonen) als landbouwers (natuurlijke personen). De prima...
Lees meer

Aanbod “Versterk je veerkracht”

Verenigingen uit de land- en tuinbouwsector, landbouwraden en gemeentebesturen kunnen voortaan steun krijgen van het project als ze initiatief nemen om de veerkracht, ook van de landbouwbevolking, te verhogen.Niet alleen boerenfans zijn belangrijk, ook het beleid kan zijn verantwoordelijkheid nemen. Een gezamenlijk initiatief van alle betrokkenen kan ondersteund worden via het ...
Lees meer

Landbouwers en Sociale hulpverlening vinden mekaar niet

Het is geen uitzondering dat OCMW-raadsleden en medewerkers in Sociale Huizen tot de vaststelling komen dat land- en tuinbouwers zelden tot het klantenbestand horen.De twee partijen vinden mekaar niet.Geert, coördinator van het project, is beschikbaar om mee te zoeken wat hieraan kan gedaan worden.  Het wordt maatwerk. Het wordt een mooie uitdaging.Mailen kan naar geert@zotvant...
Lees meer

Concept ‘Dementievriendelijke gemeente’ gaat Europees

Vertegenwoordigers Europese projecten verzamelen in Brugge en KortrijkHet concept ‘dementievriendelijke gemeente’ dat nu al enkele jaren door de Koning Boudewijnstichting wordt ondersteund, krijgt steeds meer Europese navolging. Op 10 en 11 mei verzamelen vertegenwoordigers van gelijkaardige, gelauwerde Europese initiatieven in Brugge en Kortrijk. Hun boodschap: veranker de dem...
Lees meer

Onderlinge hulp tussen boeren en tuinders

Het aantal competenties, om succesvol te zijn als ondernemer, geraakt niet in één hoofd. Boeren scoren heel goed op bepaalde taken en lopen weg van andere taken, die ze niet graag of goed doen. Concreet: De administratie wordt meestal toebedeeld aan de vrouw van de ondernemer. Maar we ontmoeten ook boerinnen, die liever dagen aan een stuk ploegen of dieren verzorgen, dan zich t...
Lees meer

We moeten af van ‘goede boeren’ en ‘slechte boeren’

In veel publicaties heeft de auteur het over de beste, goede boeren versus de zwakke, slechte boeren. In sommige gevallen spreekt men over de beste 'bedrijven' ipv 'boeren'. Maar dan nog voelt de betrokken boer zich persoonlijk aangesproken.Wie de oorzaken van de problemen kent, gebruikt deze woordenschat niet.Wie meer middelen heeft door geboorte, huwelijk of super hoge conjun...
Lees meer