“Zot van (‘t) Boeren” in iedere gemeente?

Stap naar de gemeentelijke hulpverlening en je vindt er een open huis. Voor het merendeel van de land- en tuinbouwers blijft het nog altijd een stap te ver. Nochtans is er een luisterend oor, een begripvol antwoord en een goeie doorverwijzing om de weg naar een oplossing te vinden. Land- en tuinbouwers kennen de gemeentelijke hulpverlening niet, ze willen dit niet, ze durven di...
Lees meer

Uitnodiging voor gemeentelijke aanspreekpunten

Waar de 3 voorgaande Rondetafels het vooral hadden over het beter begrijpen van probleemsituaties in de land- en tuinbouw, zullen we in deze Rondetafel 4 een oplijsting maken van de basisrechten van de land- of tuinbouwer. Deze zijn niet anders dan voor iedere Vlaming en Belg, maar met een gerichte aanpak kan de land- of tuinbouwer er beter bij varen. Ria Vandaele, freelance l...
Lees meer

Als lesgever meewerken aan de geestelijke gezondheid van boer en tuinder?

Fysisch gezond blijven is voor land- en tuinbouwers een prioriteit. Geestelijk gezond blijven is dit niet. “Jammer” zegt het project “Zot van (‘t) Boeren”, want Wie zijn hoofd fris houdt zal ook zijn dieren en teelten beter kunnen verzorgen. Wie beseft dat hij geen superman is zal zijn ambitie dimmen. Wie kan relativeren zal problemen beter (h)erkennen en ze beter kunnen...
Lees meer

Krachtige samenvatting van de eerste Rondetafel voor gemeentelijke aanspreekpunten

24 medewerkers uit de gemeentelijke dienstverlening (Sociaal Huis, OCMW, landbouwdienst, lokale economie, milieu) en 7 beleidsverantwoordelijken (6 schepenen en 1 burgemeester) uit 24 van de 32  gemeenten uit de Leadergebieden Westhoek en Midden West-Vlaanderen willen helpen de kloof te dichten tussen de reguliere dienstverlening en de land- en tuinbouwsector in de eigen gemeen...
Lees meer

Tele-Onthaal antwoordt

Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen. Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving, dan kan je terecht bij je servicebureau of het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal. Als het dagelijks be...
Lees meer

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Medewerkers CAW
Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen. Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving dan kan je naar je servicebureau of naar het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal. Als het dagelijks bed...
Lees meer

Centra voor herstel van geestelijke gezondheid, een ivoren toren?

Schroom en schaamte moet je overwinnen om hulp te zoeken en te vinden : ? Schone schijn moet je hoog houden en je moet doen alsof je er niet geweest bent  :  ? Getuigen dat je er wel bij vaarde, dat doe je niet : ?  Verkeerde houding, maar het is zo moeilijk om het over kwetsbaarheid te hebben. Het Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, in de Boterstraat te Pittem zit ...
Lees meer