ILVO gaat welbevinden van landbouwgezinnen onderzoeken

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) start met een delicaat onderzoek over het welbevinden van landbouwgezinnen. Bedoeling is om te achterhalen in welke mate er langdurige stress is, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe met die stress wordt omgegaan. “Er zijn aanwijzingen dat landbouwers in vergelijking met andere beroepscategorieën meer risico’s lopen op vla...
Lees meer

Boerenbond vraagt aandacht voor 3 grote uitdagingen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan en ook de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen niet zo erg veraf meer zijn, vraagt Boerenbond de politici om aandacht te schenken aan drie belangrijke uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector voor staat. “De landbouwer vraagt meer loon naar werken, hij zoekt naar meer zekerheid en hij heeft figuurlijk maar ook letterli...
Lees meer

Als lesgever meewerken aan de geestelijke gezondheid van boer en tuinder?

Fysisch gezond blijven is voor land- en tuinbouwers een prioriteit. Geestelijk gezond blijven is dit niet. “Jammer” zegt het project “Zot van (‘t) Boeren”, want Wie zijn hoofd fris houdt zal ook zijn dieren en teelten beter kunnen verzorgen. Wie beseft dat hij geen superman is zal zijn ambitie dimmen. Wie kan relativeren zal problemen beter (h)erkennen en ze beter kunnen...
Lees meer

Elke kilo telt

Zorg dat je sociale bijdragen in orde zijn
We praten met Marnix. Hij verkoopt vooral varkensvoeders, maar de firma heeft ook een ruimer assortiment. Hij doet dit reeds bijna 30 jaar en steeds bij dezelfde firma. Sterk, vindt hij zelf, want er zijn niet veel collega’s die zo lang bij dezelfde firma blijven. Hij gelooft in zijn product. Hij gelooft ook in de firma. Telt elke kilo? In onze sector gaat het om input van ki...
Lees meer

Over dieren- en mensenwelzijn

We praten met Rik Binnen enkele jaren is hij op pensioen. Hij is reeds 40 jaar veearts. Zijn klanten zijn vooral varkensbedrijven. Runderen, kippen of kleine huisdieren zijn niet zijn specialiteit, nooit geweest. Hij heeft zich met een aantal andere veeartsen geassocieerd en legt zich vooral toe op advisering in gezondheid en in management. Bij welke bedrijven ga je langs? ...
Lees meer

Van hot naar her

Veertien collega’s werken samen in 15 gemeenten. Ze bouwen een dienstverlening uit die in ziekenhuizen niet langer kan of niet langer voorzien is. Ze komen aan huis. Ze hebben allemaal het statuut van zelfstandige. De administratieve papiermolen draait rond dankzij een extra administratieve kracht die hiermee full time bezig is. Hans coördineert, vernieuwt en versterkt de die...
Lees meer

Nieuw reglement, nieuw probleem?

We praten met Els. Zij adviseert boeren en tuinders via zitdagen en thuisbezoeken. Ze doet dit voor leden van de vereniging voor wie ze werkt. Ze verdedigt die leden maar is geen advocaat. Ze bemiddelt maar ze volgde geen opleiding als bemiddelaar. Ze heeft heel veel begrip voor boer en boerin die het even niet meer zien zitten maar ze is geen psycholoog. Maandag Maandagmorge...
Lees meer

Controle op het bedrijf, waarom ik?

In het kantoor van de VLM-mestbank spreken we met Trui, Els en Willy. Trui heeft een job in de dienst handhaving, Willy in de dienst bedrijfsdoorlichting en Els is adjunct van de directeur. De dienst handhaving ziet toe op de naleving van uitrijregels, onderwerkplicht, mestopslagen, lozingen en andere omgevingskwaliteiten. De dienst bedrijfsdoorlichting wil nutriëntenverliezen ...
Lees meer

Wat is het recept voor een veerkrachtige landbouw?

Stabiliteit, flexibiliteit en transitie. Dat zijn de drie fundamenten onder een veerkrachtig landbouwbedrijf volgens 16 onderzoekscentra uit 11 Europese landen die betrokken zijn bij het Horizon2020-onderzoeksproject SURE-farm. “Traditionele strategieën volstaan niet”, zo klinkt het. In Vlaanderen zal binnen het project gefocust worden op de intensieve melkveehouderij. “Melkvee...
Lees meer

Druggebruik

Het Drugs Expertise Team Westhoek is een initiatief van Ambulante Drugzorg Westhoek en een samenwerking tussen Kompas vzw en Dagcentrum De Sleutel. Iedereen die in de Westhoek woont met een vraag rond druggebruik of een vraag naar ondersteuning en/of begeleiding hierrond kan bij ons terecht. Dit kunnen druggebruikers zelf zijn, maar ook ouders, partners, broers en/of zussen, …...
Lees meer