Gegevensuitwisseling landbouwers met gemeenten

gegevensGemeenten krijgen sinds vorig jaar toegang tot de gegevens over de landbouwers en/of landbouwactiviteiten binnen hun grondgebied. De Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) keurde de aanvraag goed die het Departement Landbouw en Visserij daarvoor samen met de VVSG had ingediend. Het gaat hier zowel over landbouwbedrijven (rechtspersonen) als landbouwers (natuurlijke personen). De primaire voorwaarde om deze gegevens te kunnen verkrijgen is dat uw gemeente in regel is met het uitvoeringsbesluit betreffende informatieveiligheid (d.w.z. aanstelling van een informatieveiligheidsconsulent en de opmaak en uitvoering van een informatieveiligheidsplan – inforumnr. 239807).

Bijkomende modaliteiten van het verkrijgen van deze gegevens vindt u nu terug op de website van het Departement Landbouw & Visserij.

Meer info: ward.vanhal@vvsg.be