Gedragscode voor erfbetreders

Controle op het bedrijf is oorzaak van stress. Stress is oorzaak van manklopend bedrijfsbeleid. Slechte beslissingen op het bedrijf hypothekeren de toekomst van het bedrijf. Schrik om te falen geeft stress…..

Wie was het eerst: de kip of het ei. De controleur of de stress?

VLM Mestbank dokterde een gedragscode uit voor hun ambtenaren. Het FAVV deed het al vroeger

We zijn op de goede weg. Nu de fase van coaching inbouwen.

Lees het artikel