Uitnodiging voor erfbetreders

Het kan gebeuren dat je bij je klanten signalen ziet van problemen die je zelf niet kunt oplossen. Je hebt er geen tijd voor en je hebt er geen geld voor. Begrijpelijk. En toch ben je ervan overtuigd dat er eigenlijk iets zou moeten gebeuren. Je twijfelt. Begrijpelijk. In veel gevallen is luisterbereidheid, gecombineerd met begrip, een heel zinvolle aanzet tot doorverwijzin...
Lees meer

Als lesgever meewerken aan de geestelijke gezondheid van boer en tuinder?

Fysisch gezond blijven is voor land- en tuinbouwers een prioriteit. Geestelijk gezond blijven is dit niet. “Jammer” zegt het project “Zot van (‘t) Boeren”, want Wie zijn hoofd fris houdt zal ook zijn dieren en teelten beter kunnen verzorgen. Wie beseft dat hij geen superman is zal zijn ambitie dimmen. Wie kan relativeren zal problemen beter (h)erkennen en ze beter kunnen...
Lees meer

Elke kilo telt

Zorg dat je sociale bijdragen in orde zijn
We praten met Marnix. Hij verkoopt vooral varkensvoeders, maar de firma heeft ook een ruimer assortiment. Hij doet dit reeds bijna 30 jaar en steeds bij dezelfde firma. Sterk, vindt hij zelf, want er zijn niet veel collega’s die zo lang bij dezelfde firma blijven. Hij gelooft in zijn product. Hij gelooft ook in de firma. Telt elke kilo? In onze sector gaat het om input van ki...
Lees meer

Over dieren- en mensenwelzijn

We praten met Rik Binnen enkele jaren is hij op pensioen. Hij is reeds 40 jaar veearts. Zijn klanten zijn vooral varkensbedrijven. Runderen, kippen of kleine huisdieren zijn niet zijn specialiteit, nooit geweest. Hij heeft zich met een aantal andere veeartsen geassocieerd en legt zich vooral toe op advisering in gezondheid en in management. Bij welke bedrijven ga je langs? ...
Lees meer

Van hot naar her

Veertien collega’s werken samen in 15 gemeenten. Ze bouwen een dienstverlening uit die in ziekenhuizen niet langer kan of niet langer voorzien is. Ze komen aan huis. Ze hebben allemaal het statuut van zelfstandige. De administratieve papiermolen draait rond dankzij een extra administratieve kracht die hiermee full time bezig is. Hans coördineert, vernieuwt en versterkt de die...
Lees meer

Controle op het bedrijf, waarom ik?

In het kantoor van de VLM-mestbank spreken we met Trui, Els en Willy. Trui heeft een job in de dienst handhaving, Willy in de dienst bedrijfsdoorlichting en Els is adjunct van de directeur. De dienst handhaving ziet toe op de naleving van uitrijregels, onderwerkplicht, mestopslagen, lozingen en andere omgevingskwaliteiten. De dienst bedrijfsdoorlichting wil nutriëntenverliezen ...
Lees meer

Hulpverleners en landbouwers samen aan tafel

Het project “Zot van (‘t) Boeren” wil de bestaande hulpverlening en de land- en tuinbouw dichter bij elkaar brengen. Het water is echter nog steeds veel te diep. Het zijn twee aparte werelden die zelden in gesprek komen. In ’t Landhuys in Westrozebeke kwamen ze samen op 19 september 2017. De Provinciale landbouwkamer nodigde 12 land- en tuinbouwers uit. De netwerken geestelijk...
Lees meer

Franse documentaire schetst aangrijpend boerenportret

Op Canvas was zondagavond de Franse documentaire ‘Les fils de la terre’ te zien. Documentairemaker Edouard Bergeon grijpt de kijkers meteen naar de keel: “Mijn vader was landbouwer, net als zijn vader, zijn grootvader en zijn overgrootvader. Mijn vader was landbouwer en is daaraan gestorven. Hij pleegde zelfmoord.” Wijziging 21/8/2017 De documentaire kan niet meer via de VRT ...
Lees meer

Tele-Onthaal antwoordt

Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen. Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving, dan kan je terecht bij je servicebureau of het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal. Als het dagelijks be...
Lees meer

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk

Medewerkers CAW
Wie wil beginnen met iets nieuws op het bedrijf doet er goed aan zoveel mogelijk advies in te winnen. Niemand vindt het een schande om dit te doen. Als je hulp en bijstand nodig hebt voor het invullen van aangiftes en voor beter begrip van wetgeving dan kan je naar je servicebureau of naar het dienstbetoon van je vakvereniging. Dat is meer dan normaal. Als het dagelijks bed...
Lees meer