Ladies with l’eggs zetten ei op voetstuk

Dat zijn een twintigtal leghennenhoudsters die het abc van het ei kennen en op verschillende publieksevents tijd maken maken om uitleg te geven over het reilen en zeilen op een leghennenbedrijf. Daarbij trakteren ze de aanwezigen op een lekker ei-hapje. “Op die manier willen we de troeven van het ei onderstrepen: van bij ons, gemaakt met zorg, lekker, veelzijdig, gezond en supe...
Lees meer

Schrijf je verhaal

Het project zoekt mensen met een verhaal. Heb jij een pakkend, spannend of ontroerend verhaal uit het dagelijkse leven? Aarzel dan niet contact op te nemen met ons. Uw verhaal kan inspirerend zijn voor andere Boerenfans.Mail het naar geert@zotvantboeren.be.Wij publiceren uw verhaal niet zonder uw toestemming.Bijzondere dank.
Lees meer

Vacature boerenfans

Het project “Zot van (’t) Boeren” wil problemen bij land- en tuinbouwers zo vlug mogelijk ontdekken. Hoe vlugger bekend, hoe vlotter verholpen. Vele problemen ontstaan wanneer de beschikbare informatie niet gelezen of begrepen wordt. Bovendien kan niet iedereen vlot overweg met een computer. Overdracht van informatie om problemen op te lossen is dus... een probleem. We will...
Lees meer

Maximumfactuur voor medische kosten is een sociaal recht

Het jaarlijkse plafondbedrag voor de medische kosten is afhankelijk van het netto belastbaar gezinsinkomen van het derde jaar voorafgaand aan dat waarvoor het recht op de MAF wordt onderzocht.JaarinkomenPlafondbedragTot 17 780,17 €€450,0017 780,18 – 27 333,69 €€650,0027 333,70 – 36 887,24 €€1 000,0036 887,25 – 46 042,70 €€1 400,00Vanaf 46 042,71 €€1 800,00Bedragen geldig sinds ...
Lees meer

Succesvol startevent en projectvoorstelling

Zot van ('t) Boeren werd officieel voorgesteld op het startevent in Diksmuide.165 personen maakten het mee:hulpverleners uit netwerken van geestelijke gezondheidszorgverantwoordelijken uit het beleiderfbetredersconsulenten en bestuurders uit land- en tuinbouworganisatiesEen mooie mix was aanwezig.Een pakkende voorstelling van Lucas De Man met Wij, Varkenland.Een nuttig en leuk ...
Lees meer