ILVO gaat welbevinden van landbouwgezinnen onderzoeken

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) start met een delicaat onderzoek over het welbevinden van landbouwgezinnen. Bedoeling is om te achterhalen in welke mate er langdurige stress is, wat de oorzaken daarvan zijn en hoe met die stress wordt omgegaan. “Er zijn aanwijzingen dat landbouwers in vergelijking met andere beroepscategorieën meer risico’s lopen op vla...
Lees meer

Boerenbond vraagt aandacht voor 3 grote uitdagingen

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan en ook de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen niet zo erg veraf meer zijn, vraagt Boerenbond de politici om aandacht te schenken aan drie belangrijke uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector voor staat. “De landbouwer vraagt meer loon naar werken, hij zoekt naar meer zekerheid en hij heeft figuurlijk maar ook letterli...
Lees meer

Uitnodiging voor erfbetreders

Het kan gebeuren dat je bij je klanten signalen ziet van problemen die je zelf niet kunt oplossen. Je hebt er geen tijd voor en je hebt er geen geld voor. Begrijpelijk. En toch ben je ervan overtuigd dat er eigenlijk iets zou moeten gebeuren. Je twijfelt. Begrijpelijk. In veel gevallen is luisterbereidheid, gecombineerd met begrip, een heel zinvolle aanzet tot doorverwijzin...
Lees meer

Uitnodiging voor gemeentelijke aanspreekpunten

Waar de 3 voorgaande Rondetafels het vooral hadden over het beter begrijpen van probleemsituaties in de land- en tuinbouw, zullen we in deze Rondetafel 4 een oplijsting maken van de basisrechten van de land- of tuinbouwer. Deze zijn niet anders dan voor iedere Vlaming en Belg, maar met een gerichte aanpak kan de land- of tuinbouwer er beter bij varen. Ria Vandaele, freelance l...
Lees meer

Als lesgever meewerken aan de geestelijke gezondheid van boer en tuinder?

Fysisch gezond blijven is voor land- en tuinbouwers een prioriteit. Geestelijk gezond blijven is dit niet. “Jammer” zegt het project “Zot van (‘t) Boeren”, want Wie zijn hoofd fris houdt zal ook zijn dieren en teelten beter kunnen verzorgen. Wie beseft dat hij geen superman is zal zijn ambitie dimmen. Wie kan relativeren zal problemen beter (h)erkennen en ze beter kunnen...
Lees meer

Mars en Venus

Vlaanderen heeft een heel arsenaal aan zorg- en welzijnsorganisaties. Land- en tuinbouwers zijn er uitzonderlijk(e) klanten. Ze komen er zelden terecht en als ze een zorgtraject volgen is het complexe verband tussen mens en bedrijf dikwijls oorzaak van de traagheid van verbetering. De directies en de medewerkers van de zorg- en welzijnsorganisaties beseffen maar al te goed dat ...
Lees meer

Lachen is gezond, kan jij nog lachen?

Het leven is al serieus genoeg. Zeker voor land- en tuinbouwers die dagelijks kleine en grote zorgen moeten verwerken. Ont-stressen is niet eenvoudig, ook niet wanneer je werkplek, gezin en ontspanning helemaal in elkaar verweven zitten. Zot van ’t Boeren zoekt mee naar een oplossing voor deze stress, en probeert de neerwaartse spiraal om te buigen naar een lach. En daar...
Lees meer

Inspiratiegids

Wil je als land- of tuinbouworganisatie iets doen in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1 tot 10 oktober 2018? Dan is nu niet te vroeg om nu reeds te beginnen met de voorbereidingen. Ongetwijfeld kan je ideeën opdoen bij je eigen organisaties, bij je provinciale en je nationale bestuursleden. Ongetwijfeld kan je ideeën opdoen bij Boeren op een Kruispunt. Die mede...
Lees meer

Elke kilo telt

Zorg dat je sociale bijdragen in orde zijn
We praten met Marnix. Hij verkoopt vooral varkensvoeders, maar de firma heeft ook een ruimer assortiment. Hij doet dit reeds bijna 30 jaar en steeds bij dezelfde firma. Sterk, vindt hij zelf, want er zijn niet veel collega’s die zo lang bij dezelfde firma blijven. Hij gelooft in zijn product. Hij gelooft ook in de firma. Telt elke kilo? In onze sector gaat het om input van ki...
Lees meer

Over dieren- en mensenwelzijn

We praten met Rik Binnen enkele jaren is hij op pensioen. Hij is reeds 40 jaar veearts. Zijn klanten zijn vooral varkensbedrijven. Runderen, kippen of kleine huisdieren zijn niet zijn specialiteit, nooit geweest. Hij heeft zich met een aantal andere veeartsen geassocieerd en legt zich vooral toe op advisering in gezondheid en in management. Bij welke bedrijven ga je langs? ...
Lees meer